Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov

Vybavení

Restaurace

Veřejné WC

Areál hradu je otevřen od 8:00 do 21:00, poté se zavírá. WC je otevřené shodně s návštěvní dobou hradu (neplést s hradním areálem). V letních měsících je na hradě otevřen krámek se suvenýry a bistro, kde se podávají studené a teplé nápoje a nabídka pochutin.

Kde kotvit

 Kotvení je možné na poměrně malém vyhrazeném místě vlevo od parníků. Pečlivě si přečtěte dodatkové tabulky pod značkou P, abyste nekotvili na místě vyhrazeném parníkům. Parníkáři nemají problém na vás zavolat policii. 

Přihlášení